Kerncijfer

1,9

Schermafbeelding 2015-06-16 om 23.43.21Het Openbaar Ministerie heeft in 2014 de maatschappelijke doelstellingen behaald, schrijft het Openbaar Ministerie in het deze week verschenen jaarbericht 2014. En dat, zo wordt gemeld, in een tijd van grote veranderingen en bezuinigingen.

Rustig achterover zitten is er niet bij, want zo staat in het OM-bericht: ‘Nog altijd gaan criminelen te vaak vrijuit en blijft correctie en vergelding van het criminele gedrag achterwege. Het beeld van de ondermijnende criminaliteit in Nederland blijft zorgwekkend.’

In het jaarbericht staan kerncijfers.
Daarin staat onder meer dat vorig jaar 14.800 strafzaken zijn afgedaan door een meervoudige strafkamer.

Nederland telde in 2014 tien rechtbanken.
De rechtbank Noord-Nederland (met locaties in Groningen, Assen en Leeuwarden) is daar een van.
De meervoudige strafkamer van de rechtbank in Groningen handelde vorig jaar welgeteld 282 af.

Dat betekent (dus) dat de meervoudige strafkamer van de rechtbank in Groningen (= zittingszaal 14) 1,9 procent van het totaal voor haar rekening neemt.

Dat is nauwelijks noemenswaardig.

Wat het Openbaar Ministerie landelijk kennelijk wel lukt, lukt het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland nu eventjes niet.
In Groningen blijft het aantal zaken dat voorgelegd moet worden aan de meervoudige strafkamer achter bij maatschappelijke doelstellingen.

Dit is des te opmerkelijker omdat het maar om zo’n klein beetje gaat.

Rob Zijlstra

→  Jaarbericht Openbaar Ministerie 2014

124
Vonnissen (uitspraken) van de meervoudige strafkamer, rechtbank Groningen

Geef een reactie