Geen nadere mededelingen

Schermafbeelding 2015-06-19 om 21.26.16

Soms hoor je dingen.
Ik wilde daarom iets nader weten en sloeg ik aan het bellen, een goed journalistiek gebruik.
Waar ik een mij bekende mannenstem verwachtte, hoorde ik een vrouw zeggen: hallo?
Ik: ‘Hallo, met Rob van de krant. Ik had Eric verwacht.’
Vrouwenstem: ‘Ah Eric. Ja. Die werkt niet meer bij het Openbaar Ministerie. Ik heb zijn telefoonnummer overgenomen.’
Ik: ‘Oh. Oké, dank u wel.’

Eric werkt dus niet meer bij het Openbaar Ministerie.
Zolang ik werk, werkte deze Eric wel bij het Openbaar Ministerie.
Als officier van justitie.
De vrouwenstem verraste dus.

Ik bel de woordvoerster van het Openbaar Ministerie.
Ik: ‘Eric van Sloten werkt niet meer bij jullie. Wat is er aan de hand?’
De woordvoerster zegt dat ze kan bevestigen dat Van Sloten is vertrokken. Maar dat daar geen nadere mededelingen over worden gedaan, zoals ik zal begrijpen. Dat het Openbaar Ministerie een transparante organisatie is, maar dat kwesties over personen niet met de media worden gedeeld.

Ik bel de officier van justitie in kwestie na enig zoekwerk thuis.
Nee, hij mag niks zeggen.
Dat is in goed overleg en met wederzijdse instemming zo afgesproken.
En vastgelegd.

Van Sloten is (was) een zeer ervaren officier van justitie, maar is niet de eerste magistraat die het Openbaar Ministerie Noord-Nederland ineens verlaat.
Van een leegloop aan ervaring is geen sprake, zegt de woordvoerster die geen toelichting mag geven.
Woordvoerster: ’Mensen komen en mensen gaan, zo werkt dat nu eenmaal in organisaties.’

In de wandelgangen van de rechtbank in Groningen wordt gezegd dat er een stevig conflict is geweest, dat Van Sloten zich niet langer wilde conformeren aan het beleid dat momenteel wordt gevoerd en dat hij toen kon ophoepelen.
Het zal wel net iets anders zijn gegaan.

Ik vind het steeds opnieuw bijzonder dat organisaties met een publieke functie zwijgen zodra er intern enig gedoe is.
Wat is daar mis mee?
Waarom het niet gewoon vertellen en uitleggen?
Waarom mogen wij het niet weten?

Ik vind die vragen ook relevant omdat het geen geheim is dat er momenteel grote problemen zijn bij het door bezuinigingen meer dan geplaagde Openbaar Ministerie.
Het aantal strafzaken dat wordt voorgelegd aan de rechtbanken in Noord-Nederland blijft achter bij wat onderling is afgesproken.
Dat is alleen in Noord-Nederland zo, maar over de hele linie gaat het niet goed.
‘Het Openbaar Ministerie zit aan de rand van zijn kunnen’ , sprak OM-baas Bolhaar recent.

Ik geef het nog niet op.

Rob Zijlstra

Lees meer

Kerncijfer

1,9

Schermafbeelding 2015-06-16 om 23.43.21Het Openbaar Ministerie heeft in 2014 de maatschappelijke doelstellingen behaald, schrijft het Openbaar Ministerie in het deze week verschenen jaarbericht 2014. En dat, zo wordt gemeld, in een tijd van grote veranderingen en bezuinigingen.

Rustig achterover zitten is er niet bij, want zo staat in het OM-bericht: ‘Nog altijd gaan criminelen te vaak vrijuit en blijft correctie en vergelding van het criminele gedrag achterwege. Het beeld van de ondermijnende criminaliteit in Nederland blijft zorgwekkend.’

In het jaarbericht staan kerncijfers.
Daarin staat onder meer dat vorig jaar 14.800 strafzaken zijn afgedaan door een meervoudige strafkamer.

Nederland telde in 2014 tien rechtbanken.
De rechtbank Noord-Nederland (met locaties in Groningen, Assen en Leeuwarden) is daar een van.
De meervoudige strafkamer van de rechtbank in Groningen handelde vorig jaar welgeteld 282 af.

Dat betekent (dus) dat de meervoudige strafkamer van de rechtbank in Groningen (= zittingszaal 14) 1,9 procent van het totaal voor haar rekening neemt.

Dat is nauwelijks noemenswaardig.

Wat het Openbaar Ministerie landelijk kennelijk wel lukt, lukt het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland nu eventjes niet.
In Groningen blijft het aantal zaken dat voorgelegd moet worden aan de meervoudige strafkamer achter bij maatschappelijke doelstellingen.

Dit is des te opmerkelijker omdat het maar om zo’n klein beetje gaat.

Rob Zijlstra

→  Jaarbericht Openbaar Ministerie 2014

124
Vonnissen (uitspraken) van de meervoudige strafkamer, rechtbank Groningen

Lees meer

Vlag uit

Strafrechtadvocaat Tjalling van der Goot (Leeuwarden, Anker&Anker) haalt in een column hard uit naar het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, gevestigd in Groningen. Fragment:

Zo is het Openbaar Ministerie in het Noorden ook gefuseerd. Waren er vroeger, toen de officier van justitie nog gewoon in Leeuwarden zat, korte lijntjes en was het OM bereikbaar, tegenwoordig steken wij de vlag op kantoor reeds uit als er überhaupt een antwoord komt van een officier. Want meestal horen wij niets op verzoeken en brieven.’

 

Van der Goot neemt het in zijn column op voor de regionale omroep in Friesland (Omrop Fryslân) die (misschien) moet gaan samenwerken met Groningen en Drenthe. Zoals eerder de rechtbanken en het Openbaar Ministerie in het Noorden deden en/of moesten.

→ de column: centraal

 

Lees meer